• Vägledning för vidareutnyttjande av offentlig information (beta)

  Här kan du följa E-delegationens arbete med en vägledning för återanvändning av information från den offentliga sektorn. Vi är tacksamma för dina synpunkter.

Beslutad version av Vägledningen för vidareutnyttjande av offentlig information

Här är den version av vägledningen som beslutats inklusive några smärre ändringar som togs i samband med beslutet.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Vägledningen för vidareutnyttjande av offentlig information är godkänd

Idag sa Edelegationens arbetsgrupp ja till Vägledningen för vidareutnyttjande av offentlig information med några smärre ändringar. Det som nu återstår är att Edelegationens ordförande, Annika Bränström, skriver under den. Här finns det förlag som var beslutsunderlag.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Arbetsgrupp för vidareutnyttjande

Edelegationen och SKL har en gemensam arbetsgrupp för vidareutnyttjande och gruppen har haft ett startmöte och vi räknar med att det kommer resultat från arbetet under våren. Arbetsgruppen kommer ha möte en gång/månad. Deltagarna är:

 • Björn Hagström – Edelegationen
 • Magnus Petzäll – SKL
 • Henrik Summanen – Riksantikvarieämbetet
 • Pernilla Näsfors – Sida (flyttar utomlands och kommer gå ur arbetsgruppen)
 • Thomas Kvist – Umeå kommun
 • Markus Österberg – Västra götalandsregionen?
 • Mikael Wiberg – forskar på innovation
 • Bernth Samuelsson – Smhi
 • Stefan Svensson – Stockholms stad
Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Förhoppningsvis sista utkastet till vägledning för vidareutnyttjande

Här är det utkast till Vägledningen för vidareutnyttjande av offentlig information som skickats ut till Edelegationens arbetsgrupp. Arbetsgruppen sammanträder 19 december och förhoppningsvis kan de godkänna vägledningen som då bara ska skrivas under av Edelegationens ordförande Annika Bränström. Du är välkommen med synpunkter till bjorn.hagstrom at regeringskansliet.se.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Forum öppna data 7 nov

Missa inte Forum öppna data 7 november. Ett arrangemang av Edelegationen, SKL, Näringsdepartementet och Vinnova. Det nya förslaget till vägledning kommer gås igenom. Vi planerar också någon form av workshop. Om du har tankar och idéer om vad vi bör ta upp så lämna en kommentar i fältet nedan.

Publicerat i Okategoriserade | 2 Kommentarer

Utkast till ny vägledning

Nu finns ett nytt förslag till vägledning publicerat i menyn ovan. Det finns mer att arbeta på framförallt vad gäller de delar som inte är juridik och jag har ett antal förändringar jag vill göra men jag lägger ändå ut det för er alla att tycka till om redan nu.

Du kan också ladda ner vägledningen som pdf (0,5 mb).

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Effektkartläggning för öppna data

På Forum öppna data som Edelegationen, SKL och Vinnova anordnade den 3 oktober presenterades den effektkartläggning som Edelegationen och SKL tagit fram med målet att det ska skapas fler källor för öppna data.

Elisabeth Frändestam och Emma Tarandi från Ziggy, som genomfört kartläggningen, presenterade resultatet och det hela webbsändes. Titta 28 min in i denna film för att se presentationen. Ziggy själva presenterar arbetet på sin webbplats.

Du kan också ta del av powerpoint-presentationen (ppt, 5,5 mb).

Själva effektkartan finns också tillgänglig (mmap, 3 mb, återkommer om en version i pdf).

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Mer arbete på vägledningen

Vi har fått in synpunkter på Vägledningen för återanvändning av information som tyder på att den är svår att ta till sig i sin nuvarande form. En av de jurister som tidigare bidragit med material till vägledningen har bytt tjänst och vi ha tagit in Daniel Westman som ersättare. Daniel har också haft en del synpunkter på upplägget. Vi har därför dragit slutsatsen att vi behöver skriva och strukturera om vägledningen. Grunden för detta arbete är det befintliga förslaget till vägledning och de kommentarer vi fått under våren. Vi kommer återanvända mycket av det material som redan finns.
Inom kort kommer det nya förslaget till vägledning publiceras här så att ni kan hjälpa till att göra det så bra som möjligt. Målet är att ha vägledningen klar under hösten.

Publicerat i Okategoriserade | 6 Kommentarer

Öppen remiss för ”Vägledning för återanvändning av information”

Arbetet med Vägledning för återanvändning av information har bedrivits öppet här på bloggen och de kommentarer som kommit in har varit väldigt värdefulla. Nu är tiden inne för en riktig remissrunda. Edelegationens arbetsgrupp ska gå igenom vägledningen men vi bjuder även in alla intresserade att komma in med remissvar. Svar skickas till bjorn.hagstrom snabela enterprise.ministry.se. Remissvar ska vara inskickade senast 26 mars.

Vägledning för återanvändning av information – remiss (pdf, 331 kb)

Publicerat i Okategoriserade | 9 Kommentarer

Uppdaterat avsnitt: Avgifter för vidareutnyttjande av information i elektronisk form

Avsnittet för uttag av avgifter är uppdaterat.

Publicerat i Okategoriserade | 13 Kommentarer